Sportsplan

Sportsplan for Buegruppa beskriver rammene for de sportslige aktivitetene innen bueskyting. Den sportslige planen skal revideres jevnlig.


Planen er under utarbeidelse av Sportslig Utvalg, og skal vedtas av styret i Buegruppa.
Den sportslige planen blir publisert her når den foreligger.