Buestyret


FunksjonNavnE-postTlf.
Leder
Morten Larsen

NestlederSigmund Aarhaug

ØkonomiansvarligElin Ramsgaard

Bane/SikkerhetsansvarligMorten Sigvartsen